Anasayfa » Ekip

Ekip

Ekin Öyken

Dr. Öğr. Üyesi Ekin ÖYKEN, Proje Yürütücüsü ve Atölye Eğitmeni (Klasik Filoloji, Edebiyat Eleştirisi)

İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesi olan Dr. Ekin Öyken’in uzmanlık alanları Eski Roma din tarihi, Antik Çağ müzik düşüncesi ve Latin şiiridir. Roma Bacchus kültü bağlamında esrime olgusunu incelediği tezini 2010 yılında tamamlayan araştırmacı, doktora sonrasında, Yunan düşüncesinde müziğin ruh ve mizaç üzerindeki etkisiyle ilgili ethos kavramını araştırmak için Mark Griffith’in davetiyle 2013’te bir yıllığına UC Berkeley’in Ancient Greek and Roman Studies bölümüne gitmiştir. Yunan ve Roma’yı bu yönden başka klasik kültürlerle de karşılaştırdığı ayrıntılı çalışmasını kitap olarak yayımlamaya hazırlananan Öyken, 2017’de İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi’nin konuk editörü olarak “Klasik Kültürlerde Müzik ve Toplum” konulu uluslararası bir özel sayı hazırlamış, Humboldt, Bordeaux, Berkeley ve University College London üniversitelerinde müzik düşüncesi ve filolojiyle ilgili konuşmalar yapmıştır. Ayrıca, Latin klasiklerinin Türkçedeki çevirilerini, edebi ve kültürel etkilerini de inceleyen araştırmacının Vergilius çevirileri üzerine Çiğdem Dürüşken’le birlikte kaleme aldığı bir çalışması 2018’de Oxford University Press’ten çıkan Virgil and His Translators kitabında yayımlanmıştır. “The Early Oblivion of the First Turkish Aeneid” başlıklı makalesi Classical Receptions Journal dergisinde 2022’de, “Virgilian Centos from the Perspective of Intralingual Translation” başlıklı kitap bölümü Routledge Handbook of Intralingual Translation adlı kitapta 2023’te yayımlanmak üzere kabul edilmiştir.

Levent BEŞKARDEŞ (Fransa), Atölye Danışmanı ve Eğitmeni (Şiir ve Tiyatro)

1949’da Eskişehir’de sağır olarak dünyaya gelen Sessiz tiyatro sanatçısı Levent Beşkardeş, 1973-1981 yılları arasında İstanbul’da 3 sessiz  oyun yazdı, yönetti ve sessiz oyun grubuyla birlikte oynadı. Esin Afşar ile mim-konser turnesi yapan Beşkardeş, 1981 yılında gezmek ve sanatsal ufkunu genişletmek üzere gittiği Paris’te sağır ve dilsizlerin tiyatrosu olan Uluslararası Görsel Tiyatro (IVT) ile tanıştı ve tiyatronun kadrosuna girerek Paris’e yerleşti. IVT ile birlikte Avrupa ve Japonya’da pek çok tiyatroda yer aldı. “International Visual Theatre” üyesi olan Sağır sanatçı Levent Beşkardeş tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, yönetmenliğini yaptığı belgesellerle pek çok ödül aldı. Brüksel Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’nde, işitme engellilerin kültürünün zenginliğini yansıtması Levent Beşkardeş’e üst üste 2001, 2002, 2003 ve 2005 yıllarında en iyi belgesel film ödüllerini getirdi. Yönettiği “7 Temel Günah”, 2003’te Amsterdam İşitme Engelli Sinema Festivali’nde büyük ödüle, 2004’te ise, Paris’te Fransız İşaret Dili Akademisi tarafından en iyi kısa metrajlı film seçilerek Altın Eller ödülüne layık görüldü. Şiir de, sanatçının hayatında önemli bir yer kaplamaktadır. Kağıda hareketleri çizerek yazdığı şiirlerini Avrupa’nın pek çok şehrinde sergileyen Levent Beşkardeş, 2015 yılından beri sanatçı Aurore Corominas ile birlikte “Sessizlik Şiirleri” adıyla şiir gösterileri yapıyor.

Doç. Dr. Seda YAVUZ, Proje Araştırmacısı ve Atölye Eğitmeni (Sanat Tarihi)

Lisans eğitimini 1999 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde tamamladı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Yüksek Lisans öğrenimine, aynı yıl aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek Lisans tez konusu; ‘Yapı-bozum Bağlamında Fluxus Hareketi’, Doktora tez konusu; ‘Heykelde Boşluk Kavrayışı: Modernizm ve Sonrası’dır. 2013 yılında Yard. Doç., 2017 yılında Doçent ünvanını almıştır. Verdiği dersler; Batı Sanatının Kaynakları, Heykel Sanatı Tarihi, Sanat Felsefesi, Osmanlı Resminde Batılılaşma, Çağdaş Türk Resim Sanatı,  Güncel Sanat Araştırmaları, (Y.L.). Heykel Tarihi Araştırmaları (Doktora) ve Türk Resim- Heykel Sanatı (Doktora)’dır. Çalışma alanları;  Modernizm, sanatta feminist teoriler, heykel tarihi, çağdaş ve güncel sanattır. Çeşitli dergi ve gazetelerde eleştiri ve çözümleme yazıları yayımlanmış, küratörlük ve sergi organizasyonu yapmıştır. 2007 yılından beri çeşitli galeri ve sanat kurumlarında seminerler vermektedir. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA-TR) yönetim kurulu üyesidir.

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN, Türk İşaret Dili Tarihi Araştırmacısı

Adana’da 1956 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 1979 yılında bitirdi. Aynı bölümde başladığı lisansüstü çalışmasını 1987 yılında tamamlayıp Yeni Türk Dili bilim dalında doktor unvanını aldı.

Çukurova Üniversitesinde Türk Dili okutmanı, yardımcı doçent, doçent ve profesör kadrolarında görev yaptı. 1995 yılında Türk Dil Kurumu (TDK) Bilim Kurulu Aslî Üyeliğine, 1998’de Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi, 2001 yılında da Başkanlığına atandı. Tataristan Bilimler Akademisi ve Kırgızistan Cengiz Aytmatov Akademisi onursal üyeliğine seçildi. TDK Başkanlığı görevini on bir yıl yürüttükten sonra 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyeliğine döndü. Bu bölümün 2013-2016 yılları arasında başkanlık görevini yürüttü. Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşunu gerçekleştirdi (2014) ve kurucu müdür olarak yedi yıl bu görevi yaptı. 2016-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. Cumhurbaşkanlığınca 2017 yılının Türk Dili Yılı olarak ilan edilmesiyle Türk Diline Üstün Hizmet Ödülüne layık görüldü. Hacettepe Üniversitesinde Türk İşaret Dili Çalışmaları ve Uygulamaları Ana Bilim Dalının kuruluşunu 2019 yılında gerçekleştirdi ve dört yıl başkanlık görevini yürüttü. Azerbaycan Sumgayıt Devlet Üniversitesi tarafından 2019 yılında kendisine Onursal Doktora unvanı verildi. Hacettepe Üniversitesinden 16 Şubat 2022 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Ulusal ve uluslararası alanda yayımlanmış yirmi beş kitabı, yüz yirmi iki makalesi vardır. İstanbul’da 11-13 Mayıs 2022 günlerinde Geçmişten Günümüze Türk İşaret Dili Sergisi’ni düzenledi ve yıllardır bu alanda topladığı belge, kitap ve görsel malzemeyi sergileyerek yayımladı. Hâlen Türk Dili ve Türk İşaret Dili alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Doç. Dr. A. Zeynep ORAL, Proje Araştırmacısı ve Atölye Eğitmeni (Çeviribilim, S/sağır ve İşitme Engelliler Araştırmaları)

Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü, Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. A. Zeynep Oral, Ankara’da 1965 yılında doğdu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili ve Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Oral, yüksek lisansını 1993 yılında aynı bölümde, “Dilbilimin Çeviribilime Katkısı” başlıklı teziyle tamamladı, ardından “Anlatı Göstergebilimi” alanında yaptığı tez ile doktor unvanını aldı. 2011 yılından beri Türk İşaret Dili’ni çeviri bağlamında irdeleyen çalışmalar gerçekleştiren Oral, 2017 yılında Çeviribilim alanında uzmanlık alanı olan “Türk İşaret Dili Çevirisi” alanında doçent oldu. Engelli haklarıyla ilgili olarak toplumsal farkındalık projelerinde yer aldı. Engelsiz erişim alanında uzman meslektaşlarıyla 2019’da RTÜK tarafından gerçekleştirilen “Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Görsel-İşitsel Medya Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesi, T.C. İletişim Dairesi Başkanlığı Engelsiz Erişim ve İletişim Çalıştayı gibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalarda bulundu. 2018 yılında resmi olarak yayınlanan MYK İşaret Dili Çevirmeni Ulusal Standart ve Yeterlilikler Seviye 6 yazım ekibinde yer aldı. Oral aynı zamanda 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Türk İşaret Dili Çalışmaları ve Uygulamaları Tezsiz Yüksek Lisans Programının kurucularından olup bu programın Anabilim Dalı Başkanlığını da yürütmektedir.

Prof. Dr. Okan KUBUŞ, Proje Araştırmacısı ve Atölye Eğitmeni (Dilbilim)

Okan Kubuş, 2019 yılından bu yana Magdeburg-Stendal Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde İşaret Dili Çevirisi Bölümünde profesör olarak çalışmaktadır. İşaret dili dilbilimi, sağır çalışmaları ve işaret dili çevirisi alanında dersler vermektedir. 2016 yılında Hamburg Üniversitesindeki Alman İşaret Dili Enstitüsü ve Sağır İletişimi Bölümünde, Türk İşaret Dilinde Ortaç Yapıları konulu teziyle doktor ünvanını almıştır. Ayrıca, sağır çevirmen olarak Alman İşaret Dili ile Türk İşaret Dili arasında çeviriler yapmaktadır.

Okan Kubuş

Raziye KUBAT, Atölye Danışmanı ve Eğitmeni (Görsel Sanatlar)

Raziye Kubat, Malatya’da doğdu. 1989 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Yurtiçi ve yurtdışında birçok kişisel sergi açtı ve grup sergilerine katıldı. Son yıllardaki kişisel sergileri arasında şunlar bulunuyor: “Bana Masal Anlatma” (Galeri Apel, 2009, İstanbul), “İç Cephe” (Gallery Art Suites, 2012, İstanbul), “Çağrılmayan Yusuf” (Hayaka Artı, İstanbul,  2014), “Irgat” (Galeri Apel, 2017, İstanbul), “Gece Uçuşu” (Tütün Deposu, Tophane, 2021, İstanbul). Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda karma sergiye katılan sanatçı Raziye Kubat’ın en son katıldığı karma sergiler arasında ise “Come’e Bella Stasera La Miagiungla di Vetro” – Giungla Fest, 2021, Lucca, Italy), Festival Della Letteratura Verde – Villa Dolfin Porcia, 2020, İtaly), Taswir Project – “5 O’Clock Tea” From The Consul’s Mnemosyne Series – Consulate General of Germany, 2020, İstanbul), “When The Globe is Home – Imago Mundi, Gallerie Delle Prigioni, 2020, Treviso, Italy) gibi sergiler bulunmakta. Raziye Kubat, halen bağımsız sanatçı olarak çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor.

Neslihan KURT, Atölye Danışmanı ve Atölye Eğitmeni (İşaret Dili Çevirisi)

İstanbul, Üsküdar doğumlu olan Neslihan Kurt, işitme engelli anne babanın çocuğu ve iki dilli (CODA-Sağır ailesinin işiten çocuğu) olarak yetişti. Ana dili olan işaret dili konusunda Federasyonun ve çeşitli derneklerin sertifika programlarında ve seminerlerinde eğitim alan Neslihan Kurt, 2017 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları Genel Koordinatörlüğü’nden Uluslararası İşaret Dili eğitimi aldı ve aynı organizasyonda çevirmenlik yaptı. Sakarya Üniversitesi, Tosya Meslek Yüksek Okulu, Maltepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’ndeki çeşitli etkinliklerde, ayrıca Koç Üniversitesi Dil Edinimi Konferansı’nda ekibiyle Türk İşaret Dili çevirmenliği konusunda seminerler verdi. Aynı konuda, 2010 yılında SODES projesi kapsamında Türk İşaret Dili Eğitmenliği, 2012 yıllında Edirne Halk Eğitim Merkezi’nde Türk İşaret Dili Usta Öğreticiliği, Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin Türk İşaret Dili Eğitimi programında eğitmenlik yapan Kurt, yakın zamanda İTÜ’de TÜBİTAK onaylı bir projede ve TRT ÇOCUK’ta yayınlanan El Feneri projesinde de danışmanlık yaptı. Engelsiz TRT’de yayınlanan birçok diziyi işaret diline çevirmeye devam eden Kurt, 2021 yılında TRT2’de Sessizce programının sunuculuğunu üstlendi. Kongre, konferans, çalıştay, panel, noter ve mahkeme çevirmenliğinin yanı sıra, Okan Bayülgen’in, Türkiye’deki İşitme Engelli toplumuna önemli katkıları olan programında yıllarca simultane çeviriler yaptı. Neslihan Kurt, şu anda FOX TV Ana Haber’de işaret dili çevirisi yapmaya devam etmektedir. Ayrıca Türkiye Sağırlar Konfederasyonu ve İşaret Dili ve Tercümanları Derneğinde yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

Denizhan Kurt

Denizhan KURT, İşaret Dili Tercümanı

Türk işaret dili tercümanı olan Denizhan Kurt, bir CODA’dır (Anne ve babası sağır birey) ve Türk İşaret Dilini anadil olarak kullanmaktadır. Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü mezunudur. 1996-98 yılları arasında Türkiye Sağırlar Federasyonunda, 1998-2001 yılları arasında Türkiye Sağırlar Derneğinde tercüman olarak görev yapmıştır. Ayrıca 2001-2006 yılları arasında Türkiye Sağırlar Milli Tiyatro grubunda yönetmen yardımcısı ve tercüman olarak çalışmıştır. 2017 yılında Samsun’da düzenlenen Deaflympics olimpiyatlarında tercümanlık görevi üstlenmiştir. En büyük hobisi tiyatrodur ve Edirne’de dezavantajlı çocuklarla tiyatro yapmıştır. 2007 yılında Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde Edirne’de işaret dili tercümanı olarak atanmıştır. Halen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü bünyesinde tercümanlık görevine devam etmektedir.

Ramin MATİN, Belgesel Yönetmeni

1977 yılında doğan Ramin Matin, Loyola Marymount Üniversitesi Sinema Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi Sinema Bölümünde Yüksek Lisans’ını bitirdi. 2005’te kurulan Giyotin Filmin kurucu ortaklarından olan Matin’in ilk uzun metraj filmi Canavarlar Sofrası (2011) Altın Portakal Film Festivali’nde, Montpellier Cinemed Film Festivali’nde ve Ankara Film Festivali’nde ödüller aldı. İkinci filmi Kusursuzlar (2013), Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülünü kazandı. Film yurtdışında prestijli Busan Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirdikten sonra bir  çok festivalde gösterildi. AB desteğiyle yapılan İnsan Hakları Filmi Kıyıdakiler’in (2016) beş yönetmeninden biri olan Ramin Matin, aynı zamanda Discovery Europe kanalı için kısa belgeseller yönetmiştir. Ramin Matin’in son uzun metrajlı filmi Son Çıkış (2018) dünya prömiyerini Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde yapmıştır. Üzerine çalıştığı çeşitli projeler arasında yazar Hakan Bıçakçı ile beraber yazdığı ve geliştirme aşamasındaki “Buhar” adlı proje de bulunmaktadır.

Oğuz KAYNAK, Belgesel Yapımcısı

İstanbul Üniversitesi Radyo TV Sinema Bölümü’nden mezun olan Oğuz Kaynak, yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde tamamlamıştır. Tezini sinemada ses kullanımı üzerine gerçekleştirdikten sonra pek çok ulusal ve uluslararası projede ses tasarım, montaj ve kayıt alanlarında çalışmıştır. TRT İstanbul Radyosu Radyo 3’de 10 yılı aşkın program yapımcılığı yapan Oğuz Kaynak, 2005 yılından bu yana çalışmalarına kurucusu olduğu Giyotin Film’de yapımcı ve ses tasarımcısı olarak devam etmektedir. Yapımcılığını ve ses tasarımını üstlendiği projelerden Canavarlar Sofrası (2011) Altın Portakal Film Festivali’nde jüri özel ödülü, Kusursuzlar (2013) en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini kazanmış, pek çok ulusal ve uluslararası festivalde yarışmış ve ödüller kazanmış, son filmi Son Çıkış (2017) Tokyo Film Festivali Ana Yarışma bölümünde yer almıştır. 2019’da Film Independent tarafından Los Angeles’da gerçekleştirilen 6 haftalık residency programına yapımcılığını gerçekleştirdiği Buhar film projesiyle seçilen Oğuz Kaynak, aynı zamanda Kültür Bakanlığı belgesel yapım desteği aldığı bir müzisyen belgeseli Ricardo’nun (2016) yönetmenliğini üstlenmiştir ve Netflix’in Türkiye orijinal içeriklerinde post prodüksiyon süpervizörü olarak çalışmaktadır.

Sibel ÖZTAN, Dijital Platform Tasarımcısı ve Uygulayıcısı

Sibel Öztan Moyano, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini, Boğaziçi Üniversitesi Biyo-Medikal Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Imperial College Londra’da 1988 yılında başladığı doktora öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde tez aşamasına kadar devam ettirmiştir. 1995-1999 yılları arasında Superonline A.Ş.’de IT Yöneticiliği yapmış, 1999-2000 yılları arasında Mynet’te Proje Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2001-2006 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde İnternet Projeleri Yöneticiliği görevini sürdüren Moyano, aynı üniversitede görme engelliler için internet kütüphanesinin kurulmasında teknik destek verilmesi ve uygulama geliştirme çalışmalarının yapılmasında rol almıştır. Bilgi teknolojileri alanındaki yirmi senelik kamu ve özel sektör deneyimi sonrasında 2000 yılında ağırlıklı olarak Internet uygulamaları geliştirilmesi üzerinde hizmet veren SyberiumTechs’i kurmuştur ve başta eğitim ve sağlık sektörü olmak üzere farklı alanlarda etkinlik gösteren kurumlara Web sitesi tasarımı, uygulama geliştirme, bakım ve işletim hizmetleri vermektedir.

Sibel Öztan

Buse GÜVEN GÜNAY, Atölye Eğitmeni (Klasik Filoloji, Edebiyat Eleştirisi)

Buse Güven Günay, 1993 yılında Gebze’de doğdu. 2016 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan, 2021 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. 2020 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Latin Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Halen aynı anabilim dalında Dr. Öğr. Üyesi Ekin ÖYKEN danışmanlığında “Phaedrus’un Şiirlerinde Kavramsal Metaforlar” üzerine yüksek lisans tez çalışmasını sürdürmektedir.

Pınar ÇELİKEL (Proje Basın Danışmanı)

1978 Tekirdağ, Çorlu doğumlu. Babasının ve annesinin memuriyetleri nedeniyle eğitim hayatını Tekirdağ, Hatay, Kars ve İstanbul’da südürdü. İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü’nü 1999’da bitirdi. 1995-2000 arası Yeni Yüzyıl Gazetesi’nin Kültür-Sanat servisinde muhabir ve editor olarak çalıştı. Özellikle tiyatro üzerine yazılar yazdı, röportajlar yaptı. 2001-2004 yıllarında Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ta kitap ve sergi katalogları editörü olarak yer aldı. Daha sonra sırasıyla Vatan Gazetesi hafta sonu ekleri, InStyle, All, Madame Figaro dergilerinde yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. İlk romanı Haziran 2017’de 35 Çok Güzel Gelsene ismiyle Artemis Yayınları’ndan çıktı. Diğer romanları Kendimi Ararken Seni Buldum Ekim 2018’de ve Ya bir Bulutsan Ekim 2020’de yine Artemis Yayınları’ndan okurla buluştu. Bugünlerde üniversitelerin iletişim fakültelerinde (gelecek dönem Okan Üniversitesi’nde) medya girişimciliği ve yaratıcı yazarlık dersleri veriyor. Oksijen Gazetesi’nin kültür sanat bölümü O2’nin editörlüğünü yapıyor. Ayrıca ikinci lisansında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri Bölümü, Eski Yunan Dili Edebiyatı üçüncü sınıf öğrencisi. Özellikle Eski Yunanca, Latince, Antik Çağ Felsefesi, orijinal metinlerinden tragedya ve komedya çalışıyor.

Pınar Çelikel

Projeye Katkı Sağlayan Araştırmacılar

Dr. Öğr. Üyesi Pelin ATAYMAN ERÇELİK (Klasik Filoloji)

Dr. Öğr. Üyesi Bengü CENNET COŞKUN (Klasik Filoloji)

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan DEMEZ (Çeviribilim)

 

Proje Yürütme Asistanları

Tuğçe ÖREN (MA), (Çeviribilim)

Aysude KURT (Çeviribilim)

Buse GÜVEN GÜNAY (Klasik Filoloji)

Proje Basın Danışmanı

Pınar ÇELİKEL

 

Fotoğraflar

Jennifer Lescouet (Levent Beşkardeş’in Fotoğrafları)

 

Logo Tasarımı

Salih Gürkan Çakar

Sitenin Diğer Dillere Çevirisi

Fransızca: Berk Yazar tarafından çevrilmiş Zeynep Oral tarafından gözden geçirilmiştir.

İngilizce: İpek Held tarafından çevrilmiş Pelin Atayman Erçelik tarafından gözden geçirilmiştir.

Skip to content